GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER BÍCH
Đăng ngày 29-03-2021 03:46:43 PM
Giá : 250.000 VND

Size: 38– 39 – 40 – 41 – 42 – 43
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất: Việt Nam


GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER – VŨ KHÍ SÂN CỎ THẾ HỆ MỚI
Sự tự tin của bạn khiến đối thủ phải e ngại. Sức mạnh của bạn khiến họ phải lùi bước. Tận dụng lợi thế vượt trội của bạn và làm chủ trận chiến sân cỏ với Dagger. Thiết kế ôm chân cho cảm giác vững chãi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Các vân bám tinh tế nổi trên vùng tiếp xúc bóng đảm bảo các đường chuyền và cú sút của bạn luôn trúng đích. Dagger hội tụ tất cả sức mạnh của vũ khí bất khả chiến bại.

GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER ĐỎ
Đăng ngày 29-03-2021 03:45:23 PM
Giá : 250.000 VND

Size: 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất: Việt Nam


GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER – VŨ KHÍ SÂN CỎ THẾ HỆ MỚI
Sự tự tin của bạn khiến đối thủ phải e ngại. Sức mạnh của bạn khiến họ phải lùi bước. Tận dụng lợi thế vượt trội của bạn và làm chủ trận chiến sân cỏ với Dagger. Thiết kế ôm chân cho cảm giác vững chãi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Các vân bám tinh tế nổi trên vùng tiếp xúc bóng đảm bảo các đường chuyền và cú sút của bạn luôn trúng đích. Dagger hội tụ tất cả sức mạnh của vũ khí bất khả chiến bại.

GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER CHUỐI
Đăng ngày 29-03-2021 03:41:59 PM
Giá : 250.000 VND

Size: 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất: Việt Nam


GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER – VŨ KHÍ SÂN CỎ THẾ HỆ MỚI
Sự tự tin của bạn khiến đối thủ phải e ngại. Sức mạnh của bạn khiến họ phải lùi bước. Tận dụng lợi thế vượt trội của bạn và làm chủ trận chiến sân cỏ với Dagger. Thiết kế ôm chân cho cảm giác vững chãi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Các vân bám tinh tế nổi trên vùng tiếp xúc bóng đảm bảo các đường chuyền và cú sút của bạn luôn trúng đích. Dagger hội tụ tất cả sức mạnh của vũ khí bất khả chiến bại.

GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER TRẮNG
Đăng ngày 29-03-2021 03:37:16 PM
Giá : 250.000 VND

Size: 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất: Việt Nam


GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER – VŨ KHÍ SÂN CỎ THẾ HỆ MỚI
Sự tự tin của bạn khiến đối thủ phải e ngại. Sức mạnh của bạn khiến họ phải lùi bước. Tận dụng lợi thế vượt trội của bạn và làm chủ trận chiến sân cỏ với Dagger. Thiết kế ôm chân cho cảm giác vững chãi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Các vân bám tinh tế nổi trên vùng tiếp xúc bóng đảm bảo các đường chuyền và cú sút của bạn luôn trúng đích. Dagger hội tụ tất cả sức mạnh của vũ khí bất khả chiến bại.

GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER ĐEN
Đăng ngày 29-03-2021 03:33:32 PM
Giá : 250.000 VND

Size: 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất: Việt Nam


GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER – VŨ KHÍ SÂN CỎ THẾ HỆ MỚI
Sự tự tin của bạn khiến đối thủ phải e ngại. Sức mạnh của bạn khiến họ phải lùi bước. Tận dụng lợi thế vượt trội của bạn và làm chủ trận chiến sân cỏ với Dagger. Thiết kế ôm chân cho cảm giác vững chãi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Các vân bám tinh tế nổi trên vùng tiếp xúc bóng đảm bảo các đường chuyền và cú sút của bạn luôn trúng đích. Dagger hội tụ tất cả sức mạnh của vũ khí bất khả chiến bại.

GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER VÀNG
Đăng ngày 29-03-2021 11:36:05 AM
Giá : 250.000 VND

Size: 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 
Đơn vị sản xuất: Geet
Nơi sản xuất: Việt Nam


GIÀY BÓNG ĐÁ DAGGER – VŨ KHÍ SÂN CỎ THẾ HỆ MỚI
Sự tự tin của bạn khiến đối thủ phải e ngại. Sức mạnh của bạn khiến họ phải lùi bước. Tận dụng lợi thế vượt trội của bạn và làm chủ trận chiến sân cỏ với Dagger. Thiết kế ôm chân cho cảm giác vững chãi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Các vân bám tinh tế nổi trên vùng tiếp xúc bóng đảm bảo các đường chuyền và cú sút của bạn luôn trúng đích. Dagger hội tụ tất cả sức mạnh của vũ khí bất khả chiến bại.